Обов’язки Постачальника:

– Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827 (далі – Правила постачання природного газу).

– Виконувати умови Договору.

– Забезпечувати постачання природного газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах (об’ємах), визначених, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.

– Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного Споживачу обсягу (об’єму) природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов`язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу (об’єму) природного газу;

– Складати та погоджувати акт постачання природного газу у порядку, визначеному Договором.

– Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.

– Письмово повідомляти Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу в частині умов постачання чи зміни ціни до початку дії таких змін.

Постачальник має право:

– Отримувати від Споживача своєчасну оплату за поставлений природний газ.

– Безперешкодного доступу (за пред`явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об`єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.

– Здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату та/або протягом відповідного періоду, для чого має право негайного доступу до об’єктів Споживача після отримання останнім письмової вимоги про надання доступу до об’єктів.

– Ініціювати питання внесення змін до договору в частині ціни та/або об’єму природного газу.

– Розірвати договір в односторонньому порядку, в тому числі у разі:

– Наявності у Споживача заборгованості за спожитий об’єм (обсяг) природного газу; · Відмови Споживача по внесенню змін до умов Договору в частині ціни та/або об’єму природного газу, у разі виникнення обставин передбачених Договором.

Споживач зобов’язується:

– Виконувати умови Договору.

– Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу.

– Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу

– Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Постачальнику вартість поставленого природного газу.

– Щомісячно подавати Постачальнику інформацію про запланований об’єм (обсяг) споживання природного газу на наступний місяць.

– Після отримання письмової вимоги Постачальника забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника за пред’явленням службового посвідчення на територію власних об`єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу.

– Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного газу.

Споживач має право:

– На отримання природного газу в обсягах (об’ємах), визначених Договором, за умови дотримання його умов, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог  Договору та чинного законодавства.

– На корегування в установленому чинним законодавством порядку договірних величин споживання природного газу.

– На безкоштовне отримання інформації про нормативні і фактичні параметри якісних показників природного газу та величину його тиску в мережі.

– Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, лише після письмового повідомлення всіх суб`єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори.

– На дострокове розірвання Договору постачання природного газу, в разі: 1) якщо запропоновані Постачальником зміни умов постачання природного газу за цим Договором є неприйнятними Споживачу. 2) при виборі іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, і попередивши Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору; при цьому Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору; 3) якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання, які постачання виявилися для нього неприйнятними або в частині зміни ціни газу, що призвело до збільшення суми вартості природного газу. При цьому Споживач зобов’язаний попередити Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання Договору, а також виконати свої обов’язки за Договором в частині оформлення використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов Договору.