УМОВИ ПОСТАЧАННЯ

Постачання Газу виконується на підставі Договору на умовах 100% передплати.

– При зміні урядових рішень щодо розміру ціни на Газ, бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у податковому законодавстві, Продавець має право в однобічному порядку змінити ціну на Газ, а Покупець зобов’язується прийняти до виконання вказані зміни на момент вступу в дію даних нормативних документів, у відповідності з діючим законодавством України. У випадку зміни ціни на Газ або порядку розрахунку, Сторонами підписується відповідна Додаткова угода до даного Договору.

– Строки та порядок розрахунків за Газ визначаються Сторонами на кожен місяць поставок Газу окремо, та зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору.

– Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Продавця.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ

– За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний природного газу приведений до стандартних умов.

– Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий період, який становить один місяць.

– Облік обсягів переданого газу визначається в пунктах постачання природного газу. Для визначення фактичного обсягу переданого газу приймаються облікові дані комерційного вузла обліку газу газоспоживного об’єкту та/або дані Реєстру обсягів газу газотранспортного підприємства.

– На підставі результатів (показників) вимірювання вузлів обліку складаються місячні акти приймання – передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженими представниками Сторін.

– У разі відмови Покупця від підписання акта приймання-передачі газу, обсяг фактично переданого/спожитого газу визначається на підставі  Реєстру газотранспортного/газорозподільчого підприємства. В цьому випадку Продавець має право в односторонньому порядку скласти акт приймання – передачі на підставі даних реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства.